Erik Hemming

Överlärare | Senior Lecturer, MA

Telefon
+358 (0)18 537 737
E-post
ehe@ha.ax
Adress
Högskolan Norra, Neptunigatan 17
Webbsida
Personlig hemsida

Undervisning

English
Español
Italiano
Intercultural Communication
Swedish for Beginners
Svenska
Studieteknik
Examensarbete

Övrigt

Om grannspråksförståelse

CV  [pdf]