Daniel Friman

Kursplanerare sjöfartsfortbildning | Course Coordinator, Master Mariner

Telefon
+358 (0)407 186 786
E-post
daniel.friman@ha.ax kurser.sjofart@ha.ax
Adress
Sjösäkerhetscentrum, Neptunigatan 6
Webbsida
Sjösäkerhetscentrum