Räkna fisk med havets drönare

Högskolan på Åland är partner i ett projekt för utveckling och utvärdering av en autonom farkost för hydroakustisk datainsamling. Projektet leds av institutionen för akvatiska resurser på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och finansieras av Nordiska Ministerrådet.

Goda kunskaper om fiskbestånd och ekosystem är en förutsättning för hållbart fiske. Med hjälp av ny hydroakustisk teknologi med bredbandsekolod kan dessa kunskaper förbättras. Genom att även utnyttja en autonom farkost finns förutsättningar för en kostnadseffektiv lösning.

Projektet pågår 2018-2020, och rör workshops 2018-2020, fälttester under 2019-2020, samt analys av data. Högkolan på Åland kommer att delta i workshops, och om det där bedöms lämpligt att utföra en eller flera av fälttesterna med havsforskningsplattformen ASPire kommer Högskolan även delta i dessa.

I projektet deltar:

  • Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Stockholms Universitet
  • Kongsberg Maritime/ Simrad
  • Havsforskningsinstituttet i Norge
  • Danmarks Tekniske Universitet – Aqua
  • Högskolan på Åland