Gunvor Plantings stiftelse

Gunvor Plantings stiftelse delar ut stipendium till finländska och åländska studerande som studerar i Sverige.

Stipendium för studier i Sverige

Behörighetskrav

För att kunna söka stipendiet behöver du

  • vara från Finland eller Åland
  • ha fått din utbildning i Finland eller på Åland
  • studera på heltid
  • studera eller börja studera på högskola eller universitet i Sverige
  • ha avklarat minst 150 ECTS (högskolepoäng)
  • bedriva studier som leder till en examen

Stipendiet kan sökas för både forskarexamen och för grundexamen.

Om stipendiet

Stipendierna utannonseras på hösten i svenskspråkig finländsk och åländsk dagspress.

Stiftelsen delar sedan 1998 årligen ut stipendier till finländska studerande i Sverige. Sammanlagda delar stiftelsen årligen ut stipendier till ett värde någonstans mellan 60 000 och 160 000 SEK.

Stipendierna delas vanligtivs ut under Samfundet Sverige-Finlands årliga högtidlighållande av Finlands självständighetsdag den 6 december i Stockholm.

Meddelande om utdelning av stipendier ur Gunvor Plantings stiftelse

Hösten 2019 sökte drygt 90 personer om stipendiemedel ur Gunvor Plantings stiftelse. Stiftelsen beslöt på sitt möte den 25 oktober 2019 att dela ut totalt 13 stipendier. 

Följande personer har erhållit stipendium:

Sandra Antell, Korsholm

Kira Casén, Mariehamn 

Jonathan Granlund, Närpes

Julia Grannas, Härkmeri

Daniel Gräsbeck, Vasa 

Ida Holmlund, Kimitoön

Tekla Kylkilahti, Tammerfors

Antti Lähdesmäki, Äänekoski

Elin Stenros, Sottunga

Elin Sundblad, Ingå

Dennis Söderholm, Stockholm

Nathalie Öhman, Esbo

Johnny Östman, Maxmo

Om stiftelsen

Stiftelsen tillkom tack vare en generös donation i Gunvor Plantings testamente. Gunvor Planting avled den 27 september 1996.

I sitt testamente föreskrev hon att en stiftelse skulle förvalta de donerade medlen och att stiftelsen huvudsakliga ändamål skulle vara:

att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Understöd skall kunna lämnas till finländska (finlandssvenska eller finska) och åländska ungdomar som bedriver studier i Sverige. Avsikten härmed är att detta skall bidra till att bevara och stärka svenskt språk och svensk kultur på Åland och i Finland, för att därmed fördjupa den kulturella samhörigheten mellan dessa länder och Sverige.

Styrelsen

Stiftelsens styrelse består av:

  • Mats Bergquist, stiftelsens ordförande, Samfundet Sverige-Finland
  • Annika Hambrudd, utbildnings- och kulturminister, Ålands landskapsregering
  • Håkan Lönnqvist, Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS)

Kontakta stiftelsen

Mats Bergquist, mats.bergquist[at]lnu.se

 

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län (organisationsnummer 834001-9432).