Gunvor Plantings stiftelse

Gunvor Plantings stiftelse delar ut stipendium till finländska och åländska studerande som studerar i Sverige.

Stipendium för studier i Sverige

Behörighetskrav

För att kunna söka stipendiet behöver du

  • vara från Finland eller Åland
  • ha fått din grundutbildning i Finland eller på Åland
  • studera på heltid
  • studera eller börja studera på högskola eller universitet i Sverige
  • ha avklarat minst 150 ECTS (högskolepoäng)
  • bedriva studier som leder till en examen

Stipendiet kan sökas för både forskarexamen och för grundexamen.

Om stipendiet

Stipendierna utannonseras på hösten i svenskspråkig finländsk och åländsk dagspress. Årets ansökningsperiod är 15-30 september 2021.

Stiftelsen delar sedan 1998 årligen ut stipendier till finländska studerande i Sverige. Sammanlagda delar stiftelsen årligen ut stipendier till ett värde mellan 60 000 och 160 000 SEK.

Stipendierna delas vanligtivs ut under Samfundet Sverige-Finlands årliga högtidlighållande av Finlands självständighetsdag den 6 december i Stockholm.

Beviljade stipendier 2021

Den 29.10 2021 beslöt styrelsen att fördela årets stipendiemedel enlig följande:

Beviljat forskningsstipendium
Albin Österros (Österbotten) medicin, Uppsala

Beviljade studiestipendier
Desirée Eklund (Åboland) medicin, Linköping
Adeline Gripenberg (Åland) juridik, Uppsala
Elsa Iltanen (Tavastland,) pedagogik, Uppsala
Benjamin Grote (Åland) sjöfart, Göteborg
Matilda Maars (Österbotten) psykologi, Umeå
Johanna Mannila (Nyland) medicin/odontologi, Göteborg
Sofie Sjöblom (Nyland) medicin, Uppsala
Hanna Verhayen (Åboland) psykologi, Östersund
Filip Vikström (Österbotten) musik, Göteborg
Janina Willstedt (Åland) juridik, Uppsala

Ansökan stängde 30 september

Om stiftelsen

Stiftelsen tillkom tack vare en generös donation i Gunvor Plantings testamente. Gunvor Planting avled den 27 september 1996.

I sitt testamente föreskrev hon att en stiftelse skulle förvalta de donerade medlen och att stiftelsen huvudsakliga ändamål skulle vara:

att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Understöd skall kunna lämnas till finländska (finlandssvenska eller finska) och åländska ungdomar som bedriver studier i Sverige. Avsikten härmed är att detta skall bidra till att bevara och stärka svenskt språk och svensk kultur på Åland och i Finland, för att därmed fördjupa den kulturella samhörigheten mellan dessa länder och Sverige.

Styrelsen

Stiftelsens styrelse består av:

  • Mats Bergquist, stiftelsens ordförande, Samfundet Sverige-Finland
  • Annika Hambrudd, utbildnings- och kulturminister, Ålands landskapsregering
  • Håkan Lönnqvist, Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS)

Kontakta stiftelsen

Mats Bergquist, mats.bergquist[at]lnu.se

 

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län (organisationsnummer 834001-9432).