Teknik

Forskning inom teknik

Ingress? Forskning vid HÅ inom elektroteknik och maskinteknik etc...

I vårt moderna och allt mer teknologiserade samhälle är det av stor vikt att kunna styra och reglera olika elektroniska och mekaniska system. Detta innebär bland annat att man behöver kunna förstå, identifiera och modellera de underliggande fysikaliska processerna. Nästan alla av dessa processer är till sin natur olinjära och därför svåra att behandla med traditionella analytiska metoder.

Det övergripande målsättning med forskning inom teknik är att öka den vetenskapliga kompetensen inom de systemtekniska ämnesområdet vid utbildningarna i elektro- informations- och maskinteknik vid Högskolan på Åland. Forskningen är interdisciplinär och kombinerar ingenjörsvetenskap, fysik och tillämpad matematik och kan på detta sätt bidra till att höja kompetensen inom högskolans teknikprogram.

Pågående forskning

Systemteknik

  • Dynamiska system och olinjära processer. För mer information kontakta dr. Florian Haug.
  • Systemidentifiering – metoder och tillämpningar. För mer information kontakta dr. Matias Waller.

Sailing Robots

  • Seglingens fysik. För mer information kontakta dr. Florian Haug.
  • Marina mät-, automations- och övervakningssystem. För mer information kontakta dr. Matias Waller.