Samu Mäkelä

Lecturer, MSc

Bild av Samu Mäkelä
Phone
+358 (0)18 537 740
E-mail
samu.makela@ha.ax
Address
Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2, våning 1

Undervisning

Turism
Företagsekonomi

Övrigt

Vägen till ett välkomnande Åland

Planerar och samverkar i olika turismprojekt finansierade med EU medel

Instruktör i följande turistföretags kvalitetsledningssystem:
Tour Quality, Kvalitet 1000 och Service med hjärta samt i säkerhetsledningssystemet (“Tunne Turvaa” / “Känn trygghet”) för programföretag inom turismbranschen