Mona Lindroth

Lecturer

Bild av Mona Lindroth
E-mail
mona.lindroth@ha.ax
Address
Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2

Undervisning

Hospitality Management-programmet

 • Studieteknik och vetenskapligt skrivande
 • Gruppdynamik – teamutveckling på arbetsplatsen
 • Professional English
 • Opponering och bedömning
 • Introduktion till examensarbete
 • Organisation, HRM och ledning

IT-programmet

 • Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen
 • Agila metoder

Sjukskötarprogrammet

 • Teamutveckling
 • Vetenskapligt skrivande

Övrigt

 • Projektledare för Nordplus-projektet ReLä – rekonstruktion av vuxnas lärande.
 • Utveckling av pedagogiskt internt arbete i examensnämnden.
 • Tutor- och handledarutbildningar.
 • Handleder examensarbeten.