Kjell Dahl

Lecturer, MSc

Bild av Thor-Björn Wik
Phone
+358 (0)18 537734
E-mail
kjell.dahl@ha.ax
Address
Högskolan Norra, Neptunigatan 17
Website
Personal website

Undervisning

Elektronik
Elteknik
Styrteknik
Digitalteknik
Mikroprocessorteknik
Industriell IT
El-tekniska laborationer