Praktik utomlands

Ovärderlig arbetslivserfarenhet och upplevelser för livet

Högskolan på Åland erbjuder möjligheter till internationell praktik genom Erasmus och Nordplus. Det betyder att du kan genomföra din praktik i ett annat land.

Nordpluspraktik

 • Din Nordpluspraktik genomför du genom olika samarbetsnätverk inom Nordplus-programmet.

  Praktikperioden varierar från en månad till ett år.

  Kontakta internationella koordinatorn för mer information.

   

 • Genom Nordplus Högre utbildning deltar Högskolan på Åland i sju olika nätverk. Förutom mobilitet för både studerande och lärare skapar våra nätverksaktiviteter också  möjligheter till utbyten av erfarenheter, god praxis och innovativa resultat.

  DANOSFI+

  Nätverkskoordinator: Aija Ahokas, Metropolia

  Kontaktperson: Katarina Ulenius

  Se nedan på denna sida för mer information om DANOSFI

  Medico

  Nätverkskoordinator: Virpi Sulosaari, Turku AMK

  Kontaktperson: Erika Boman

  Läs mer om Medico

  Nordkvist

  Nätverkskoordinator: Johild Dulavik, Sjúkraröktarfrödideildin

  Kontaktperson: Anna Lundberg

   

  Nordman

  Nätverkskoordinator: Åke Lennander, Mälardalens högskola

  Kontaktperson: Jenny Österbacka

  Läs mer om Nordman

  VAUM

  Nätverkskoordinator: Lena Nyman-Wiklund

  Kontaktperson: Lena Nyman-Wiklund

  Se nedan på denna sida för mer information om VAUM

  EkoTek Nord

  HM-, FE-, IT-programmen

  Nätverkskoordinator: Irina Tikka, Metropolia

  Kontaktperson: Therese Sjöblom

  Läs mer om EkoTek Nord

  Nordic-Baltic Network of Engineering

  Teknik-programmen

  Nätverkskoordinator: Towe Andersson, Novia

  Kontaktperson: Lena Nyman-Wiklund

 • Nätverket DANOSFI är ett Nordplusprojekt som innebär nordiskt samarbete mellan sjuksköterskeutbildningar i fem olika länder.

  Samarbetet i nätverket syftar till:

  • student- och lärarmobilitet
  • expressmobilitet
  • intensivkurser.

  Tack vare studentmobiliteten får du som studerar ta del av olika nordiska vårdsystem. Du får också uppleva de olika kulturella skillnader som kan finnas i vårdsystemen.

  För lärare bildar samarbetet en grund för nyttjande av varandras kompetenser. Det är också ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med många synergieffekter.

  Kontaktuppgifter

  Adress:
  Metropolia Ammattikorkeakoulu
  PL 4030
  FIN-00079 Metropolia

  Kontaktperson:
  Aija Ahokas
  Senior Advisor of International Relations, Senior lecturer
  Tfn +358 50 401 3503
  aija.ahokas@metropolia.fi

  Högskolan på Åland
  Internationell koordinator: Lena Nyman-Wiklund
  Kontaktperson på vårdprogrammet: Katarina Ulenius, lektor

  Samarbetshögskolorna
  Kontaktuppgifter till samarbetshögskolorna i DANOSFI+

 • Syftet med nätverket VAUM är att utveckla vårdarbetet och vårdvetenskapens kunskapsbas genom studerande- och lärarutbyte. Nätverkets utbyten bidrar till en utveckling inom sjukskötarprogrammet hos partnerhögskolorna.

  Partnerhögskolorna arbetar aktivt med att effektivera kontakterna mellan skolorna för att gynna vårdlärare, vårdpersonal och studerande samt forskning och utveckling inom området.

  Kontaktuppgifter

  Högskolan på Åland
  PB 1010
  AX-22111 Mariehamn, Åland
  Tfn +358 (0)18 537 000 (växeln)
  Fax +358 (0)18 16913

  Internationell koordinator: Lena Nyman-Wiklund

  Samarbetsskolor i nätverket

  Åland

  • Högskolan på Åland, Vårdprogrammet

  Finland

  • Yrkeshögskolan Novia i Vasa, Vårdprogrammet

  Sverige

  • Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv
  • Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad, Sjuksköterskeutbildningen

  Kontaktuppgifter till samarbetshögskolorna

Erasmuspraktik

 • Erasmuspraktik gör det möjligt för dig att under två till tolv månader praktisera vid företag eller privata och offentliga organisationer i ett av de andra medlemsländerna inom EU.

  Syftet med Erasmuspraktiken är att bland annat att du förbereda dig för den europeiska arbetsmarknaden och därmed öka din anställningsbarhet.

   

 • För att du ska kunna söka och bli beviljad ett Erasmus praktikstipendium behöver du uppfylla följande krav:

  • vara medborgare i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet eller vara fast bosatt i Finland.
  • vara inskriven vid Högskolan på Åland, där du har fullföljt minst ett års högskolestudier innan du reser.
  • se till att du får din praktik tillgodoräknad i din examen antingen som frivillig eller obligatorisk praktik.
  • se till att du genomför din praktik i ett godkänt land samt vid en godkänd praktikplats.

  Det finns också några undantag när det gäller ditt val av praktikplats. Tänk på att det inte är möjligt att ansöka om ett Erasmus praktikstipendium om du ska göra din praktik på följande platser:

  • Europeiska institutioner/EU-organ
  • Organisationer som hanterar EU-program
  • Finska ambassader, konsulat eller annan finsk representation utomlands.

   

 • Som studerande söker du själv din praktikplats. Du hittar till exempel lämpliga praktikplatser via ErasmusIntern.org, som är en webbplattform där företag och organisationer erbjuder praktikplatser till personer som söker internationella möjligheter.

 • Om du får din ansökan beviljad får du också ett Erasmus praktikstipendium.

  Summan varierar beroende på i vilket land i Europa du utför praktiken. Beloppet är ca 370-420 euro per månad.

  Tanken med stipendiet är att det ska vara ett bidrag till resa, boende och andra omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden.

 • Du behöver välja ett av de 30 länder som deltar i Erasmus för din praktik. Det vill säga:

  • EU-länder
  • kandidatland (Turkiet)
  • EFTA-länder (Norge, Island, Liechtenstein).

  I dagsläget kan du inte göra din praktik i Schweiz eller Balkanländerna.

Checklista för dig som vill praktisera utomlands

 • Din praktikplats ska godkännas för examensstudier av din praktikansvariga lärare.

  För att söka praktikplats behöver du:

  • studiekort
  • meritförteckning (CV)

  Din meritförteckning ska bland annat innehålla kontaktuppgifter samt information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper. Europass är ett bra redskap när du skriver ditt CV. Du behöver också en officiell utskrift på ditt studiekort på engelska.

 • Du behöver skriva ett kontrakt med ditt praktikföretag eller praktikorganisation där de bekräftar att de kan ta emot dig som praktikant under en viss tidsperiod.

  Dokumentet ska innehålla följande information:

  • information om att du blivit accepterad som praktikant hos dem
  • arbetsuppgifter
  • start- och slutdatum för praktikperioden (kontrollera att de stämmer överens med datumen i din ansökan)

  Dokumentet skrivs under av Högskolan på Åland, studenten själv samt mottagande organisation.

 • Innan din Erasmuspraktiken ska du göra ett språktest.

  Dina språkkunskaperna blir också testade efter praktiken.

  Språktesten gör du online.

 • Avtalet fylls i utbetalning av stipendiet.

 • När du är tillbaka från din praktik ska du skriftligen rapportera om din praktikperiod och utvärdera den online.

  Kom ihåg att ta med dig ett undertecknat intyg över praktiken från din praktikplats.