Högskolan i samarbete med näringslivet

Det åländska samhället är levande och entreprenörsandan stark. Här finns sammanlagt 2.600 företag med innovativa verksamheter inom allt från IT och industri till sjöfart, vård, handel, hotell, restauranger och livsmedelsindustri. Många av företagen är också framgångsrika på den internationella marknaden.

Högskolan på Åland samarbetar med både näringsliv och offentlig sektor för att skapa bättre möjligheter för dig som är studerande. Tanken är att praktiken ska hjälpa dig i utvecklingen och att det ska bli lättare för dig att ta dig ut på arbetsmarknaden efter din examen.

En väg in i arbetslivet

Under utbildningen är det viktigt att allt inte bara handlar om teoretiska kunskaper utan att du som studerande också har möjlighet att pröva dina färdigheter genom praktik, projekt och andra aktiviteter ute i arbetslivet.

På så sätt får du lättare att hitta ett arbete som motsvarar din utbildningsnivå när du lämnar högskolan. Du har samtidigt möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare. Samarbetet är också positivt för näringslivet eftersom företagen får lättare att hitta personal med rätt kompetens och utbildning.