Upphandling: Navigations- och maskinrumssimulator

Publicerad: 15 jul 2019 07:35 | Uppdaterad: 15 Jul 2019 07:35

Högskolan på Åland begär in ansökningar om att delta i en konkurrenspräglad dialog gällande upphandlingen av en ny eller uppgraderad navigations- och maskinrumssimulator.

Upphandlingen omfattar:

  • en navigationssimulator innefattande 1 st. A-brygga (Class A (NAV)), 3 st. B-bryggor (Class B (NAV)), 1 st. dataklass (Class C (NAV)) samt utrustning för GMDSS GOC-utbildning, ECDIS och skapande av egna områdesdatabaser inklusive erforderliga licenser, kringutrustning, mjukvara i den mån det är nödvändigt beroende på vald lösning (ny eller uppgraderad simulator) samt långsiktiga underhållsavtal.
  • en maskinrumssimulator (Class A (ENG), Class B (ENG), Class C (ENG), Class S (ENG)) innefattande en operativ maskinrumssimulator inklusive arbetsstationsbaserad maskinrumssimulator och nödgeneratorrum och tillhörande erforderliga licenser, kringutrustning, mjukvara i den mån det är nödvändigt beroende på vald lösning (ny eller uppgraderad simulator) samt långsiktiga underhållsavtal.

Läs mer om upphandlingen av navigations- och maskinrumssimulator