Upphandlingen har avbrutits: Brygg- och maskinrumssimulator

Publicerad: 25 mar 2019 10:42 | Uppdaterad: 16 Apr 2019 09:04

Upphandligen om förnyad/uppgraderad bryggsimulator och maskinrumssimulator för utbildning inom sjöfart har avbrutits.

Beslut angående avbrytande av upphandling

Den pågående upphandlingen av brygg- och maskinrumssimulator avbryts på grund av praktisk omöjlighet att färdigställa nya utrymmen för bryggsimulatorn inom utsatt tid. Renoveringen av de nya utrymmen har försenats och det är inte längre möjligt att uppfylla de krav som ställts i upphandlingen på färdigställande av bryggsimulatorn. Ny upphandling med reviderade krav kommer att offentliggöras.

Mariehamn 12.04.2019
Bengt Englund, vicerektor

 

Information om upphandlingen av brygg- och maskinrumssimulatorer hittar du i E-avrop