-
+

Studerande på vård

Flera intervjuer..

Filip

Ida

Studernade berättar

Annina

Ålder

   

26 år

Från

   

Vasa, Österbotten

Läser

   

Utbildningsprogrammet för vård
Tredje året 

Tidigare

   

Närvårdarutbildning med inriktning på ungdomar
Jobbat som närvårdare på kirurgiska avdelning på Ålands centralsjukhus

 

Annina 

Först tredje gången som Annina sökte och vart antagen, tackade hon ja till sin studieplats.

- Jag sökte in redan när jag blev färdig till närvårdare, men då vill jag helt enkelt ut och jobba lite. När jag sökte tredje gången och kom in tänkte jag: ”Nu måste jag börja. Tredje gången gillt”.

Hur tycker du att det är att studera på Högskolan på Åland?

- Bra. Ganska familjärt. Man lär känna både lärarna och studerande. Hittills har jag trivts bra.

Hur ser en vanlig dag ut som sjukskötarstuderande?

- Just nu har vi ganska lite skola och ganska mycket distansuppgifter. Det är mycket som man läser själv och ska skaffa sig en egen uppfattning om. Så en vanlig dag är att sitta med näsan i boken helt enkelt.

Annina berättar att självstudier förekommit under hela utbildningen, men att det var mera lektioner under första och andra året. Och förutom självstudier och lektioner ingår även seminarier, grupparbeten, egna arbeten och praktik i utbildningen.

- Ganska lagom uppdelat, inte för mycket av någon del. Fast just nu känns det som jag gärna skulle komma och sitta i skolan en stund.

Praktik

När intervjun görs, ska Annina om några dagar åka iväg på praktik till sin hemstad Vasa och rättspsykiatriska avdelningen på Gamla Vasa sjukhus.

- Vi har mycket praktik. Och det är bra, för det behövs.

Föregående termin gjorde hon praktik i Sverige, både i Eskilstuna på en kärlkirurgisk avdelning och på Karsuddens rättspsykiatriska i Katrineholm.

- Det var superintressant. Båda ställena skulle jag absolut kunna tänka mig att jobba på.

Att åka till England har länge funnits med i planerna. Redan 2005 var Annina på väg till England för att jobba, men annat kom emellan. Men nu planerar hon istället att åka dit på praktik sista terminen i samband med de valbara studierna. Målet är att åka till University of Central Lancashire, som är en av högskolans samarbetshögskolor.

Tutor

Annina är också en av högskolans tutorer. Tutoruppdragen kan variera, men för Anninas del har det mest handlar om att komma med tips och råd till studerande i lägre klassen. Hon har även varit med och träffat sökande under urvalsprovet och välkomnat nya studerande första dagen.

- Man får bestämma själv. Har du inte tid, så har du inte. Så det har inte varit betungande på något vis att vara tutor.

Rekommenderar utbildningen

Skulle du rekommendera utbildningen till andra? Och i så fall varför?

- Jo. Jag tycker att den är grundlig. Man har märkt det själv och man har fått höra det när man är ute på praktik när man pratar med studerande från andra skolor. Till exempel på kärlkirurgiska avdelningen sa de: ”det här helt otroligt att ni inte är färdiga ännu”. De var inte vana med så självgående och pålästa studerande.

Att högskolans vårdstuderande upplevs som självgående på praktikplatserna tror Annina har att göra med hur utbildningen är upplagd. Vanligt att de studerande får problem eller case som de själv ska lösa.

- Du kan inte fråga och förvänta dig enkla svar, utan du ska ta reda på det själv. Det tror jag är jättebra. Du blir inte så handfallen sen i arbetslivet, utan är van att ta reda på det du inte kan.


Bokmärk och dela