-
+

Blanketter

Nordplus ansökan [pdf]

Reseberättelser

Här kan du läsa rapporter från studerande som gjort utlandspraktik eller studerat utomlands via någon av högskolans partnerskolor. 

Nordplus praktik

Sjukskötarprogrammet, VFU utanför Åland

Estland

Finland

Jyväskylä

Metropolia

Vasa

Norge

Sverige

Halmstad

Umeå

Uppsala

  

Erasmus utbytesstudier


Bokmärk och dela