Studerande

Blanketter

Nordplus ansökan [pdf]

Reseberättelser

Här kan du läsa rapporter från studerande som gjort utlandspraktik eller studerat utomlands på någon av högskolans partnerskolor. 

Sjukskötarprogrammet, VFU utanför Åland

Estland

Finland

Jyväskylä

Vasa

Åbo

Norge

Sverige

Gävle

Halmstad

Mälardalen  

Umeå

Uppsala

Utbytesstudier


Bokmärk och dela