-
+

Lediga tjänster

Högskolan på Åland (www.ha.ax) är en regional högskola i Mariehamn underlydande Ålands landskapsregering. Högskolan på Åland har ca 550 studerande på Bachelornivå inom sju utbildningsprogram, en omfattande öppen högskoleverksamhet samt forskning och utveckling inom vissa områden. Till Högskolan på Åland hör även Ålands Sjöfartsakademi, som förutom sjöfartsutbildning på högskolenivå även utbildar på gymnasialstadienivå inom sjöfart. Totalt har högskolan knappt 100 anställda, varav majoriteten är undervisande personal.

 

Då vår mångåriga medarbetare nu kommer att gå i pension lediganslår vi en ordinarie tjänst som

Studiekoordinator

fr.o.m. 1.8.2017

Studiekoordinatorn arbetar med studerandeservice och administration (även på engelska) samt studiedokumentation. Studiekoordinatorn använder dagligen programmen Primus, Kurre, Palette, Wilma och Norlic. I studiekoordinatorns arbetsuppgifter ingår även statistiska uppgifter, kontering och fakturering, posthantering och registratorsuppgifter samt ansvar för och redovisande av högskolans kontantkassa. Arbetet är väldigt serviceinriktat och service ges till studerande, lärare, föreläsare och övrig personal. Vid behov fungerar studiekoordinatorn som sekreterare vid kollegiemöten.

Till studiekoordinatorns uppgifter hör även löneadministration och övrig personaladministration såsom semestrar, frånvarorapportering, arvoden, uppvaktningar m.m. Studiekoordinatorn bereder också löneunderlagen för utbetalningarna samt bereder personaladministrativa frågor och beslut.

Vi söker dej som är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor. Du behöver också vara noggrann, ansvarstagande och vara van att ta egna initiativ. Det är viktigt att du har en flexibel inställning till dina arbetsuppgifter, som kan variera vid behov, samt har god organisations-, kommunikations- och samarbetsförmåga. Arbetet vid Högskolan är dynamiskt och arbetsmetoderna utvecklas kontinuerligt då nya IT-baserade lösningar tas i bruk, vilket betyder att du behöver vara
intresserad av att utveckla dina arbetsuppgifter med de nya programmen som hjälpmedel. Goda kunskaper i engelska är nödvändiga.

Behörighet

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig examen på gymnasienivå.

Lön

A 20 (2422,25 - 3059,85 euro)

Arbetstid

heltid (fn 36,75h/ vecka)

Ansökan

Din ansökan med cv vill vi ha senast den 29.3.2017 kl. 16 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket "Studiekoordinator" till adressen jobb[at]ha.ax.

Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta vår administrativ chef Anna Janson, tfn +358 457 3453977 (gärna kl 10-12).

 

Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!

 


Bokmärk och dela