-
+

Lediga tjänster

 

Vi lediganslår nu följande vikariat vid Sjöfartsgymnasiet:

Studiehandledare

för tiden snarast - 28.2.2018

Studiehandledaren ansvarar för

 • studiehandledningen av studerande vid Sjöfartsgymnasiet och
 • information om utbildningen till studerande samt till vårdnadshavare, presumtiva studerande och övriga intressenter

Till studiehandledarens uppgifter hör

 • att ansvara för de studerandes personliga studieplaner till den del det berör valbara studier,
 • att i samråd med grupphandledaren följa upp ännu inte godkända studieresultat på initiativ av grupphandledaren eller SVG,
 • att bistå de studerande vid ansökan om validering av tidigare studier, erfarenheter och behörigheter,
 • att ge information om olika möjligheter till vidarestudier och vilka behörighetskrav som finns för vidarestudier,
 • att delta i kollegiemöten
 • att ingå i studerandevårdsgruppen och vid behov delta i samtal med studerande, vårdnadshavare och sociala myndigheter
 • att vara delaktig i att utarbeta en studieguide,
 • att informera grupphandledare/lärare om utbildningen
 • att utarbeta informationsmaterial om studierna,
 • att informera om utbildning som en del av skolans marknadsföring och rekrytering av nya studerande,
 • att delta i rekryteringsresor och mässor,
 • att intervjua dem som söker enligt prövning,
 • att vara insatt i olika dokument som styr utbildningen, kunna svara på frågor om behörigheter,
 • att kontinuerligt följa utvecklingen inom sitt arbetsområde och inom givna ramar utveckla sin verksamhet samt generellt föreslå förbättring av organisation och verksamhet,
 • att delta i av arbetsgivaren godkänd eller anvisad utbildning och fortbildning,
 • att se till att beslutsgång och förvaltning följer KLS-system,
 • att på förmans direktiv utföra andra uppgifter som hör till det egna verksamhetsområdet.

Behörighetskrav

Examen som omfattar minst 240 sp studier vid universitet eller
därmed jämförbar högskola, med minst 60 sp studier som ger
yrkesfärdigheter inom studiehandledning.

Lön

enligt löneklass A 25 (3 379,55 € - 4 282,43 €)

Arbetstid

heltid (36,75 h/ vecka)

Ansökan

Din ansökan vill vi ha senast den 21.11.2017 kl. 16. Skicka din ansökan per e-post till adressen jobb@ha.ax, med märket "vik.studiehandledare". Har du frågor om vikariatet får du gärna kontakta platsansvarig Lasse Selander tfn +358 (0)18 532 299 (växel).

 

Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Sjöfartsakademin! 

 


Bokmärk och dela