-
+

Urvalsprov för sökande till vårdprogrammet

För sökande till sjukskötarprogrammet ordnas ett obligatoriskt urvalsprov, som består av en skriftlig del, psykologiskt test och intervju.

Skriftliga test: i engelska för att prova läsförståelse och textproduktion  inför kommande studier samt i grundläggande matematik (utan hjälpmedel). 

Behöriga sökande som anmält sig till urvalsprovet får e-post med närmare information om urvalsprovet.

Endast urvalsprov gjorda vid Högskolan på Åland godkänns.

Godkänt resultat av urvalsprovet är en förutsättning för att kunna antas till programmet.

Den som antas till sjukskötarprogrammet bör observera att branschen kräver en sådan hälsa som inte utgör ett hinder i arbetet.

Kompletteringar

Sökande till sjukskötarprogrammet ska lämna in kopia av betyg från gymnasialstadiet eller studiekort från pågående studier senast 28.4.2017.

Anmälan till urvalsprov

Anmälan till urvalsprovet skall göras senast 12.5.2017 till e-post info@ha.ax

Datum för urvalsprov

Tisdag 6 juni (för alla sökande) och onsdag 7 juni eller fredag 9 juni 2017 (den sökande deltar endast en av dagarna).

 


Bokmärk och dela