-
+

Antagningskrav

Uppfyller de allmänna antagningskraven

Slutvitsord i ämnena svenska, engelska, matematik och fysik.
För studerande från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A, matematik B och fysik A/naturkunskap A+B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5, matematik 2a/2b/2c och fysik 1a/1b1 eller naturkunskap 2.

Studielängd

270 sp (4-4,5 år)

Antal studieplatser

24 st

Antagning

Programmet antar nya studerande varje år. Utbildningen startar till hösten.

Ansökan

Info om ansökan

Bli maskiningenjör

Utbildningsprogrammet för maskinteknik, 270 sp

Funderar du på en karriär till sjöss? Har du ett intresse för teknik och förmåga att leda andra? Vill du ha en bred teknisk utbildning? Utbildningsprogrammet för maskinteknik utbildar framtidens maskinmästare, sjöingenjörer och fartygsingenjörer.

 

Många möjligheter

Utbildningen är internationellt godkänd och har ett gott rykte. En examen som maskinbefäl ger dig stora möjligheter till arbete eftersom behovet av maskinbefäl runt om i världen är stort. Utbildningen är mångsidig, vilket innebär att du även kan välja att arbeta i land, exempelvis inom industrin. 

Modern utrustning

Under din utbildning har du tillgång till  toppmodern maskinrumssimulator, högklassiga maskin- och ellaboratorier och skolans eget fartyg. Dessutom ingår i studierna både säkerhetsutbildning vid sjösäkerhetcentret och handledd sjöpraktik på fartyg i inrikes- och utrikestrafik.

Följer internationella krav

Maskinbefälsutbildningen vid Högskolan på Åland följer internationella bestämmelser (STCW-konventionen).

 

 


Kontaktinfo

Studiehandledare
Carola Maxenius-MickelssonFristående kurser

Intresserad av att läsa fristående kurser? Läs mer på Öppna högskolans webbplats.

 

 

 Bokmärk och dela