Studerande på sjöfart

Antagningskrav

Uppfyller allmänna antagningskraven

Giltigt finskt läkarintyg

Slutvitsord i ämnena svenska, engelska, matematik och fysik.
För studerande från Sverige:  Godkänt betyg i svenska A, engelska A, matematik B och fysik A/naturkunskap A+B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5, matematik 2a/2b/2c och fysik 1a/1b1 eller naturkunskap 2.

Studielängd

270 sp (4,5 år)

Antal studieplatser

24 st

Antagning

Programmet antar nya studerande varje år. Utbildningen startar till hösten.

Ansökan

Info om ansökan

Sjöfart

Utbildningsprogrammet för sjöfart, 270 sp

Vill du ha ett internationellt yrke med hela världen som arbetsfält? Utbildningen till sjökapten passar dig som är intresserad av teknik och samtidigt tycker om att jobba med människor.


Utbildningen varvar teori med praktik i högskolans simulatorer, ombord på vårt skolfartyg och ombord på fartyg i utrikestrafik.

Följer internationella krav

Sjökaptensutbildningen vid Högskolan på Åland följer internationella bestämmelser (STCW-konventionen).

Utbildningen är bred och du blir även attraktiv för andra sjöfartsrelaterade yrken inom transport, rederi och hamnbranschen.

 


Kontaktinfo

Studiehandledare
Stina Torvaldson

Funderar du på en karriär till sjöss?

Se då filmen Waves of Passion: a film on careers as an officer of the merchant navy.Fristående kurser

Intresserad av att läsa fristående kurser? Läs mer på Öppna högskolans webbplats.Bokmärk och dela