-
+

Grundkrav

Uppfyller de allmänna antagningskraven

Slutvitsord i ämnena svenska, engelska och matematik.
För studerande från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A och matematik B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5 och matematik 2a/2b/2c.

Klarat obligatoriska urvalsprovet

Studielängd

210 sp

Examen

Sjukskötare YH (Bachelor of Nursing)

Antal studieplatser

24 st

Antagning

Utbildningen startar till hösten 2016.

Ansökan

Info om ansökan

 

Sjukskötarutbildning

Utbildningsprogrammet för vård, 210 sp

Om du är intresserad av att arbeta med människor är sjukskötarutbildningen (sjuksköterskeutbildning) en väg till ett kreativt och omväxlande yrke.


Människan i centrum

Sjukskötarprogrammet (programmet för vård) är en utbildning där människan står i centrum. Utbildningen bygger på en värdegrund med ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn av patienten.

Omvårdnad, utbildningens huvudområde, är ett brett ämnesområde som utgår från vårdvetenskap. Förutom omvårdnad läser du folkhälsovetenskap, beteendevetenskaplära och naturvetenskapliga ämnen - t ex anatomi, fysiologi och farmakologi.

Arbeta som sjukskötare

Som legitimerad sjukskötare ansvarar du för patientens omvårdnad.

Det innebär att du leder, samordnar och deltar i omvårdnadsarbetet. I arbetet ingår även att handleda och undervisa patienter, närstående och personal för att främja hälsa och lindra lidande.

Du kan arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter.

Ett yrke som ger jobb och internationella möjligheter

Utbildningen ger dig goda möjligheter till jobb både nationellt och internationellt. Avklarad examen ger dig, förutom finsk legitimation för sjukskötare, även möjlighet att söka legitimation för att arbeta som sjukskötare i Norden och inom det övriga EU-området.

Stort behov av vårdpersonal

Om knappt 15 år, år 2030, beräknas 170 000 utbildade saknas just inom vården i Sverige, enligt en prognos från Svenska statistiska centralbyrån. Läs rapporten Trender och Prognoser 2011 - befolkningen utbildningen arbetsmarknaden med sikte på år 2030 [pdf].

 

Bli sjukskötare 

 


Kontakt info

Studiehandledare
Kristina SvedmarkFristående kurser

Intresserad av att läsa fristående kurser? Läs mer på Öppna högskolans webbplats.

 

 

 Bokmärk och dela