-
+

DANOSFI+

Nätverket DANOSFI är ett NORDPLUS projekt som innebär nordiskt samarbete mellan sjuksköterskeutbildningar i fem olika länder.


Samarbetet i nätverket syftar till student- och lärarmobilitet och expressmobilitet.

Tack vare studentmobiliteten får studenterna ta del av olika nordiska vårdsystem och de olika kulturella skillnader som kan finnas i vårdsystemen.

För lärare bildar samarbetet en grund för nyttjande av varandras kompetenser, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och ger många synergieffekter.

Kontaktuppgifter

VIA University College

Helle Stensgaard Karlsen
International Co-ordinator/Sundheds- og sygeplejerske
Master of health promotion, Senior Lecturer, Faculty of Health Sciences
Professionsbachelor
Nattergalevej 1
DK-8600 Silkeborg

Tfn +45 87 55 22 82
E-post: hst@viauc.dk

Högskolan på Åland
Internationell koordinator: Lena Nyman-Wiklund
Kontaktperson på vårdprogrammet: Katarina Ulenius, lektor

Samarbetsskolor i nätverket

Kontaktuppgifter till samarbetshögskolorna>>


Bokmärk och dela