-
+

Studerande

 

Webbansökan är öppen 15.3-13.4

 

Ansökningsmaterial

Ansökningsblankett 2017 [pdf]

Ansökningsguide 2017 [pdf]


Broschyr

Utbildningskatalog, Högskolan på Åland

Utbildningskatalogen [pdf]

Beställ broschyrer


Intresserad av att läsa fristående kurser?

Läs mer om hur du ansöker till fristående kurser på Öppna högskolans webbsida!


Felaktiga uppgifter i ansökan

Om en sökande uppger felaktiga uppgifter kan högskolan ogiltigförklara ansökan och annullera ett eventuellt antagningsbesked.


Antagningsgrunder

Högskolans antagningsgrunder baserar sig på följande lagar och beslut:


Så här arbetar HÅ med antagningen:

B.1.2 Antagning till utbildningsprogram

B.1.2-1 Antagning

B.1.2-2 Urvalsprov

B.1.2-4 Byte av högskola

Se även Läsårsanmälan >>

Översikt över kvalitetsledningssystemet

Ansökan till utbildningsprogrammen

Här hittar du information om hur du går tillväga för att ansöka till våra utbildningsprogram. Ansökningsblankett och ansökningsguide hittar du till höger.

 

Efteransökan

Du har möjlighet att lämna in ansökan efter att ansökningstiden gått ut. Du fyller i Ansökningsblankett 2017 [pdf] och skicka in den till högskolan. Har du några frågor kan du kontakta informationskoordinatorn via e-post info[at]ha.ax eller tfn +358 (0)18 537702 (under tiden 26 juni-7 augusti: +358 (0)457 548 3957).

Observera att anmälningar inlämnade efter anmälningstidens slut placeras sist, d.v.s. efter ansökningar som lämnats in i tid. Sökande som lämnar in efteranmälan antas enbart om det finns lediga studieplatser över, d.v.s. om behöriga sökande som lämnat in ansökan i tid tackar nej till sin plats.

 

Ansökningstiden

15 mars - 13 april

Ansökan

Ansökan om studieplats vid Högskolan på Åland lämnas direkt till högskolan. 

Du ansöker genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten direkt på nätet. Webbansökan är endast öppen under ansökningstiden, 15 mars till 13 april.

Alternativt kan du skriva ut ansökningsblanketten i pdf, fylla i den och skicka in den per post eller per e-post. Du skickar i så fall in din ansökan till e-postadressen info[at]ha.ax eller till:

Högskolan på Åland
PB 1010
AX-22111 MARIEHAMN
Åland, Finland

Kom ihåg!

Till ansökan skall det alltid bifogas bestyrkt kopia av avgångsbetyg från gymnasialstadiet samt eventuella arbetsintyg. Det gäller alla sökande, även sökande med avgångsbetyg från åländska och fastländska gymnasium. 

Sökande till utbildningsprorammet för sjöfart skall även bifoga giltigt finskt eller svenskt läkarintyg för däckstjänst på fartyg. Läs mer om läkarintyget.

Ansökan kan kompletteras med betyg, arbetsintyg och läkarintyg fram till 12 juni 2017.

Sökande till sjukskötarprogrammet ska lämna in betyg från gymnasial-
stadiet eller studiekort från pågående studier senast 28 april 2017.

Läs mer antagningskrav och urvalsprov.

Viktiga datum 2017

Ansökningstid

15 mars - 13 april (Ansökan ska vara inlämnad eller poststämplad senast den 13 april)

Komplettering

senast 12 juni 2017

Antagningsbesked

antagningsbesked skickas ut från den 22 juni 2017

Svar

svar på antagningsbesked skall lämnas senast 14 juli 2017


Kontakt

Om du läst igenom all information, men fortfarande har några frågor kan du kontakta vår informationskoordinator via e-post info[at]ha.ax eller tfn +358 (0)18 537702. Mellan den 26 juni och 7 augusti kan du ringa +358 (0)457 548 3957.


Bokmärk och dela