-
+

Studerande

 

Webbansökan är öppen 15.3-16.4

 

Ansökningsmaterial

Ansökningsblankett 2018 [pdf]

Ansökningsguide 2018 [pdf]


Broschyr

Utbildningskatalogen [pdf]

Beställ broschyrer


Intresserad av att läsa fristående kurser?

Läs mer om hur du ansöker till fristående kurser på Öppna högskolans webbsida!


Felaktiga uppgifter i ansökan

Om en sökande uppger felaktiga uppgifter kan högskolan ogiltigförklara ansökan och annullera ett eventuellt antagningsbesked.


Antagningsgrunder

Högskolans antagningsgrunder baserar sig på följande lagar och beslut:


Ansökan till utbildningsprogrammen

Här hittar du information om hur du går tillväga för att ansöka till våra utbildningsprogram. Ansökningsblankett och ansökningsguide hittar du till höger.

Ansökningstiden

15 mars - 16 april

Ansökan

Ansökan om studieplats vid Högskolan på Åland lämnas direkt till högskolan. 

Du ansöker genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten direkt på nätet. Webbansökan är endast öppen under ansökningstiden, 15 mars till 16 april.

Alternativt kan du skriva ut ansökningsblanketten i pdf, fylla i den och skicka in den per post eller per e-post. Du skickar i så fall in din ansökan till e-postadressen info[at]ha.ax eller till:

Högskolan på Åland
PB 1010
AX-22111 MARIEHAMN
Åland, Finland

Kom ihåg!

Till ansökan skall det alltid bifogas bestyrkt kopia av avgångsbetyg från gymnasialstadiet samt eventuella arbetsintyg. Det gäller alla sökande, även sökande med avgångsbetyg från åländska och fastländska gymnasium. 

Sökande till utbildningsprorammet för sjöfart skall även bifoga giltigt finskt eller svenskt läkarintyg för däckstjänst på fartyg. Läs mer om läkarintyget.

Ansökan kan kompletteras med betyg, arbetsintyg och läkarintyg fram till 11 juni 2018.

För sökande till sjukskötarprogrammet ordnas ett obligatoriskt urvalsprov tisdag 5 juni 2018. Alla sökande till sjukskötarprogrammet får närmare information om urvalsprovet per e-post.

Läs mer antagningskrav och urvalsprov.

Viktiga datum 2018

Ansökningstid

15 mars - 16 april (Ansökan ska vara inlämnad eller poststämplad senast den 16 april)

Komplettering

senast 11 juni 2018

Antagningsbesked

antagningsbesked skickas ut från den 21 juni 2018

Svar

svar på antagningsbesked skall lämnas senast 13 juli 2018


Kontakt

Om du läst igenom all information, men fortfarande har några frågor kan du kontakta vår informationskoordinator via e-post info[at]ha.ax eller tfn +358 (0)18 537702. Mellan den 25 juni och 6 augusti kan du ringa +358 (0)457 548 3957.


Bokmärk och dela