-
+

Kursbeskrivningar

Kurser för företagsekonomi

Obligatorisk kurser

Kod

 

Åk

 

Studieteknik, 1 sp 

Y010704

 

1

 

Grundläggande forskningsmetodik, 3 sp

Y010403

 

3

 

Engelska 1, 3 sp

Y031204

 

1

 

Finska nivå 1, 3 sp eller

Y030204

 

1

 

Finska nivå 2, 3 sp eller

Y030503
  1
 

Finska nivå 3, 3 sp

Y030304
  1
 

Entreprenörskap, 5 sp

B110705
  1
 

Affärsredovisning, 10 sp 

B010102 

 

1

 

Marknadsföring, 10 sp

B030103

 

1

 

Sjöfartsekonomi, 3 sp

B050102 

 

1

 

Kvalitetsledningssystem, 2 sp 

Y020904

 

1

 

Svenska, 2 sp

B130602 

 

1

 

Interkulturell kommunikation, 3 sp 

B130701 
  2
 

Engelska, 3 sp 

B130201 

 

2

 

Yrkesfinska, nivå 1, 3 sp 

B130402

 

2

 

Yrkesfinska, nivå 2, 3 sp 

B130303 

 

2

 

Projektledning, 5 sp

B111401

 

1

 

Handelsmatematik, 5 sp 

B110903

 

1

 

Statistik, 5 sp

B111501
  1
 

Excel för ekonomer, 2 sp

B111202 
  2
 

Nationalekonomi, 5 sp 

B111303 

 

2

 

Bolagsrätt, 5 sp

B120501 

 

2

 

Avtalsrätt, 5 sp (ordnas av Öppna högskolan) *)

B120701
  2
 

IT och affärssystem, 5 sp

B110602 

 

2

 

Ekonomistyrning, 5 sp 

B240203 

 

2

 

Marknadsundersökningsmetodik, 5 sp

B110503
  2
 

Grundkurs i logistik, 5 sp 

B250103 

 

2

 

Företagets inköpsverksamhet, 5 sp 

B250303 

 

3

         

Yrkesstudier inom redovisning och ekonomistyrning (57 sp)

 

Organisation och ledning, 10 sp 

B110805 

 

2

 

Bokföring och bokslut i praktiken, 5 sp

B240701

 

3

 

Bokslutsteori, 5 sp

B240103 

 

3

 

Finansiering, 5 sp

B240503 

 

3

 

Marknadsföring mellan företag, 5 sp

B250403

 

3

 

Revision, 2 sp

B241401
  3
 

IFRS, 2 sp

B241501
  3
 

Koncernredovisning, 2 sp

B241601
  3
 

Valfria kurser, 16 sp

   

2-3

         

Yrkesstudier inom sjöfart och logistik (57 sp)

 

Ekonomistyrning, 5 sp 

B240203S 

 

2

 

Bokföring och bokslut i praktiken, 5 sp

B240701S
  3
 

Bokslutsteori, 5 sp

B240103S
  3
 

Finansiering, 5 sp

B240503S
  3
 

Sjötransporter, 4,5 sp

S1721042
  2
 

Sjöfartsengelska 1, 1,5 sp

S0322031
  2
 

Maritimt miljömedvetenhet, 2 sp

S1624032
  2
 

Sjörättens grunder, 1,5 sp 

S1623012 

 

2

 

Trim, stabilitet och stress, 2 sp

B251101

 

3

 

Lastning och lossning, 1,5 sp

S1722032 

 

3

 

Maritimt ledarskap, 2 sp

S1659023

 

3

  Fartygsadministration och ekonomi, 3 sp
S1252033
 

2

 

Sjörätt, 3 sp

S1652023
  3
 

Sjöarbetsrätt, 3 sp

S1653023  

3

 

Farligt gods, 1,5 sp

S1723042 

 

2

 

Rättsvetenskap - Godstransporter 1, 5 s (ordnas av Öppna högskolan) *)

B3753013

 

2,3

 

Rättsvetenskap - Godstransporter 2, 5 sp (ordnas av Öppna högskolan) *)

B3753113
  2,3
 

Crowd and crisis management, 1,5 sp 

S1655033 

  3
         

Praktik och examensarbete (45 sp) 

 

Praktik, 30 sp

B4000 

   
 

Examensarbete, 15 sp

B5000

 

4

         

Valbara kurser

 

Befraktning, 10 sp

B250901
  4
  Marknadsföring av högskolan, 1 sp
R340502
 
         
   *) ordnas av Öppna högskolan och skall valideras, begär intyg från Åbo Akademi på kursresultat via ÖH. Kontakta studiehandledaren för mera information.      

Bokmärk och dela