-
+

Thor-Björn Wik

Thor-Björn Wik

Lektor, Studiehandledare
MSc, Lecturer in Business Administration

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537792

 

E-post / E-mail

thor-bjorn.wik[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Södra, Navigationsskolegr. 2

 

Thor-Björn Wik

Utbildningsprogram

Företagsekonomi

Undervisning

Företagsekonomi

Övrigt

Studiehandledare på företagsekonomiprogrammet


Bokmärk och dela