-
+

Projektledare

Bernt Bergman

Styrgrupp

Robert Mansén, Ålands Teknologi- och Energicentrum, ordförande
Florian Haug, Högskolan på Åland
Ulf Simolin, Mariehamns Stad
Rosita Broström,
Ålands Fiskodlarförening r.f.
Dan Jansén, LR infrastrukturavdelningen
Henry Lindström,
Ålands Producentförbund r.f.
Sixten Sjöblom, Petrolax Ab.

 

 

 

 

Mervärde ur fiskrens

 

 

Mervärde ur fiskrens

Projektet Mervärde ur fiskrens syftar till att undersöka möjligheterna och förutsättningarna att skapa mervärde ur restprodukten fiskrens på Åland.

Projektet ska se på redan framtaget rapportmaterial samt insamla nytt material samt utföra och/eller ta del av mätresultat från fältstudier.

Projektet ska öka kunnandet och medvetenheten om nya möjligheter för restprodukter och vidareförädling. Projektaktiviteter är utarbetandet och utförandet av fordonstester med biodiesel, användningen av biobränsle för uppvärmning och analys av fiskrens för att fastställa potentiella användningsmöjligheter.

 


Projekttid

1.1.2017-31.12.2017

Projektbudget

Total budget  94 940 €

Finansiering
85% Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF 

15% Ålands landskapsregeringen

Projektpartners

Brändö Lax Ab
Chipsters Ab
Eckerölinjen Buss
Fifax Ab
Flisö Fisk Ab
Företagarna på Åland r.f.
IFF Nordic Ab
M.A.T. Fish Ab Röde Orm
Viking Line Buss
Ålands Fiskare
Ålands Fiskförädling Ab
Ålands Renhållning Ab
Ålands Teknikkluster r.f.
Ålands Yrkesgymnasium,
bilbranschen

 Bokmärk och dela