Kontaktinformation
Erika Johansson

Erika Boman

Erika Boman

Lektor


Jag fick min sjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet år 1997. Efter detta har jag specialiserat mig inom intensivvård samt tagit examen som vårdlärare och medicine magister. Som sjukskötare har jag arbetat främst inom kirurgisk vård och intensivvård. På Högskolan på Åland undervisar jag främst inom de naturvetenskapliga ämnena samt inom praktisk omvårdnad.

I augusti år 2008 blev jag antagen som doktorand vid Umeå universitet. Projektplanen har benämnts "Äldre kvinnor på Åland - starka och sårbara". Den planerade forskningen grundar sig på:

- Att den "äldre" lätt placeras in i en kategori, där denna tillskrivs vissa egenskaper. Mer kunskap om variationer bland äldre kvinnor kan påverka den stereotypa bilden i samhället.

- Åland är ett litet samhälle där förändringar i befolkningsstrukturen kan bli kännbara. Det finns lite forskning om åländska kvinnors hälsa. Målsättningen är att majoriteten av de äldre (>75år) ska bo hemma. Att känna sig stark och ändå svag kan få en effekt på lust och ork att vara kvar i det gamla hemmet alternativt att söka och få hjälp

- Den äldre åländska kvinnan har under sitt liv påverkats av en mängd faktorer som kan bygga upp en inre styrka och göra kvinnan mer sårbar. Åldrande innebär ett balanserande mellan att vara både stark och sårbar. En ökad medvetenhet hos vårdpersonal om vad som gör den äldre kvinnan sårbar är värdefull för att förebygga ohälsa.

- Ur ett salutogent perspektiv är även kunskap om den inre styrkan värdefull, för att kunna stärka individens egna resurser. Att bekräfta den äldre kvinnans inre styrka kan leda till empowerment.

- Den äldre åländska kvinnan kan under sitt liv ha varit med om traumatiska händelser som delvis kan vara genuina för ett ö-samhälle. Fördjupad kunskap om kvinnornas upplevelser av dessa traumatiska händelser kan ge en fördjupad förståelse kopplat till inre styrka och sårbarhet.   

 


Bokmärk och dela