-
+

Bo Nygård 

Bo Nygård

Enhetschef, Öppna högskolan
Head of Unit, Open University

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537710
+358(0)457 3451550

 

E-post / E-mail

bo.nygard[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Öppna högskolan, Neptunigatan 17

 

Bo Nygård

Övrig information

Öppna högskolan


Bokmärk och dela