-
+
 
Länkar

gymnasium.ax
Studerandehälsovård

Kontakt

Lars Selander
Platsansvarig

Wiveca Eriksson
Studiehandledare

Frågor behörigheter
Ronny Eriksson
Vicerektor

Kansliärenden
Ulrica Dahlberg

+358 (0)18 532 299 

Sjöfartsgymnasiet

Sjöfartsgymnasiet är en del av Högskolan på Åland och vi erbjuder olika sjöfartsutbildningar på gymnasienivå. Du söker till sjöfartsprogrammet SJ med skolkod 0810 Ålands yrkesgymnasium. 

Studera på sjöfartsgymnasiet

Under första studieåret får du god inblick i de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och grundläggande kunskaper om branschen.

Du kan söka behörighetsbrev som vaktman redan efter första årets studier, vilket förutsätter att du uppfyller kraven på syn, hörsel och färgseende.

Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet i fyra inriktningar: däcks- och maskinreparatör, eldrift, maskinbefäl och däcksbefäl.

Se filmen om segelpraktik och filmen om Möjligheternas gymnasium

Ansökan

Utbildningskod: SJ
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp), 3 år i normal studietakt
Nybörjarplatser HT-2017: 36

Vi är del av den samåländska elevantagningen, så info om hur du ansöker finns på www.gymansium.ax


Behörigheter

  • Vaktman
  • Matros
  • Maskinman
  • Båtsman
  • Vaktstyrman
  • Fartygselektriker
  • Vaktmaskinmästare


Bokmärk och dela