-
+

 

Unik chans att utveckla ett företag!

Business Lab Åland är en plats för driftiga entreprenörer som vill jobba hårt och som har det där lilla extra. Har du vad som krävs? I så fall har du nu den unika chansen att bli utvald och får möjlighet att koncentrera dig på att utveckla företaget.

Finansiering

 

 

Samarbetspartner

Ålands Näringsliv 

åuab - Ålands utvecklings ab

 

Ålands landskapsregering

 

 

Partnerföretag

Ålandsbanken 

Företagsbyrån 

DKCO 


 

Business Lab Åland

Våren 2018 

Sista ansökningsdag torsdag 15.2.2018


Vad är Business Lab Åland?

Tanken bakom Business Lab är att hjälpa företagare att komma ut på marknaden och att stimulera entreprenörer. Man behöver inte vara studerande på högskolan för att delta.

Vem kan ansöka?

Har du en företagsidé som du vill utveckla och känner att du vill ha stöd och råd i din process så har du hittat rätt.

Grundförutsättningarna är att du är minst 18 år. Övre åldersgräns finns inte. Vi kommer att se på olika önskade kriterier i din ansökan till exempel:

 • Aktiebolag, ägarna minst 18 år
 • Team, bolaget ska ha minst 2 ägare
 • Önskemål om redan aktiva kunder (ej släkting)
 • Affärsidén ska vara skalbar och produkten nära att säljas på marknaden
 • Tydlig tillväxtambition
 • Hur finansierar du ditt leverne och eventuella investeringar under dina åtta månader i Business Lab

 


Ansökan våren 2018

Ansökan sänder du till info[at]businesslab.ax eller britt.biskop[at]businesslab.ax
Sista ansökningsdag torsdag 15.2.2018
Urvalspresentationer 1.3.2018 och uppstart 12.3.2018

 

Din ansökan skall vara fritt formulera men fint om den inkluderar följande:

 • Affärsidé, vad skall du sälja?
 • Målgrupp (till vem)
 • Hur skall du sälja (kanaler)
 • Pristankar
 • Konkurrenter
 • Skalbarhet (idén i det lilla startupp stadiet och möjligheten framöver)
 • Din finansieringssituation
 • Vad krävs för att lyckas?
 • Vilken hjälp ser du att är viktig för dig i Business Lab
 • Tidsplanering
 • Styrkor och svagheter med din idé

Vad sker sen?

När du sökt kommer Business Lab att kontakta dig för genomgång av din ansökan.

Du får sedan presentera din affärsidé och målsättningar för en urvalsgrupp. Du får 10 minuter för presentationen som följs upp av 10 minuters frågestund från urvalsgruppen. De sökande måste vara väl förberedda att svara på frågor om affärsidén och sig själva samt hur de ska finansiera sin tid i labbet.

Urvalsgruppen tar ett beslut och detta meddelas dig några dagar efter presentationen.

Om du inte kommer med i Business Lab så är det bara att söka in igen. Urvalen görs två gånger per år.

Personerna i urvalsgruppen är: Fredrik Karlström (företagare), Jonas Waller (rektor, Högskolan på Åland), Carin Holmqvist (professor vid Handels i Stockholm och en av grundarna till Business Lab Stockholm), Susanne Olofsson (näringslivsutvecklare) samt Linnea Johansson (avdelningschef näringsavdelningen vid Landskapsregeringen).

Vilken hjälp kommer jag att få?

Inom Buisness Lab-konceptet finns flera olika verktyg.
Idag finns fyra partner företag som alla vill att du lyckas i ditt företagande och dessa ställer upp med minst fyra gratis möten inom sitt specialist områdena (bokföring, ekonomi, juridik och kommunikation). Dessa partners är DKCO Ab, Företagsbyrån Ab, Ålandsbanken Ab och Strax reklambyrå.

Utöver detta finns en projektledare som kommer att coacha dig så du kan nå dina uppsatta mål.
Dessutom finns det möjlighet att delta i bland annat en försäljningskurs redan i projektets uppstartsskede.

Gemensamma kontorslokaler med bredband bredband finns i Alandia Tradecenter, centralt i Mariehamn.

Vad ger detta mig?

Vårt mål är att ge dig en bra start. Vi har ramverket på plats i form av de bästa partnerföretagen, coachning och centrala lokaler. Resultatet av dina åtta månader är helt avhängigt av ditt engagemang och brinnande intresse av att lyckas. Vill du satsa så satsar vi på dig.

Bakgrundsinformation om Business Lab Åland

För att sätta fokus på nya företagare startar Högskolan på Åland upp  Business Lab hösten 2014. Tanken är att erbjuda ett enkelt och resurseffektivt koncept som låter företagen koncentrera sig på att sälja. Det är personerna bakom företaget och deras förmåga att övertyga andra om att de kan och vill som är centrala, inte affärsidén som sådan eller teknologisk inriktning.

Business Lab drivs i ett nätverk med fyra partnerföretag och med stöd av dem möjliggörs för i första hand unga människor att starta företag. Vår målsättning är att det kommer att finnas fem till tio företag i labbet. Ansökningsprocessen sker inledningsvis två gånger per år och urvalet görs i konkurrens mellan de sökande. Affärsidéerna skall vara skalbara och produkterna nära att lanseras på marknaden. Företagen ska ha en tydlig tillväxtambition. Kriterierna prövas av urvalsgruppen för Business Lab som väljer ut företagen.

Kombinationen av driftiga entreprenörer och den expertis som finns i nätverket kommer att göra Business Lab till en motor för nyföretagande i det åländska näringslivet och sätta Högskolan på Åland på kartan som en viktig källa för entreprenörskap.

Syfte

Business Lab syftar till att etablera en positiv syn på entreprenörskap bland studerande vid Högskolan på Åland och andra samt aktivt ge företagare verktyg att starta sina företag. Det här är en ny metod på Åland för att främja nyföretagande och förkorta tiden från idé till kommersialisering.

Målsättning

Starta 2-4 antal nya företag per ansökningsomgång i Business Lab.

Huvudman och samarbetsparter

Högskolan på Åland är huvudman för Business Lab och verksamheten bedrivs i samarbete med Ålands näringsliv r.f., Ålands utvecklings Ab, Ålands landskapsregeringen och partnerföretag. Ålands näringsliv r.f. koordinerar sammansättningen av partnerföretag som ska representera åtminstone ämnesområdena finansiering, skatter, redovisning, juridik, prissättning, säljkunskap och marknadskommunikation.

Styrning och finansiering av Business Lab

 • Business Lab finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond ERUF och genomförs med Högskolan på Åland som huvudman.
 • Rektor är ansvarig för projektet
 • Urvalsgruppen för Business Lab Åland skall göra urvalet av sökande till Business Lab

Service för företag i Business Lab

 • Företag som accepteras till labbet erbjuds ett hårt arbete
 • Kontorsrum i åtta månader med internetuppkoppling och telefonlinje.
 • Tillgång till ett förstklassigt partnerprogram som består av ledande aktörer inom juridik, redovisning, försäljning och strategi.
 • Coaching från erfaren personal
 • Företagen får tillgång till varandra - att arbeta vägg i vägg i en entreprenöriell miljö där idéer, kunskap och nya perspektiv är bara ett par dörrar bort

Om du vill veta mer om labbet, kontakta:

Britt Biskop, projektledare
+358 (0)457 342 1120

britt.biskop[at]businesslab.ax

 

 Bokmärk och dela