-
+

Studerande vid Öppna högskolan

Relaterade länkar

Avanmälan

Anmälan

Anmälan till kurserna gör du via kurswebbplatsen.

 

Anmälan till samtliga kurser är bindande efter att anmälningstiden har gått ut. Sena anmälningar beaktas i mån av möjlighet.


Alla har rätt att delta i våra kurser oberoende av tidigare studier och arbetserfarenhet.

Alla våra kurser har ett eget datum för när anmälan till just den kursen ska vara gjord.

Anmäl dig via kurswebbplatsen eller per post, uppge

  • namn
  • kontaktuppgifter (adress, telefon)
  • e-postadress (obligatorisk uppgift ifall det är fråga om en nätkurs)
  • personnummer
  • vilken/vilka kurs(er) du vill delta i

Postadress
Öppna högskolan
PB 1010
AX-22 111 Mariehamn

tfn +358 (0) 18 537 711
e-post open[at]ha.ax

Antagning

Antagning görs utgående från i vilken ordning anmälningarna kommit in. Ett antagningsbesked sänds till de antagna genast efter sista anmälningsdag tillsammans med faktura samt info om bland annat kursplats.

Vänligen meddela kansliet om eventuella namn- och/eller adressändringar.

Efteranmälan

Sena anmälningar beaktas i mån av möjlighet.

Kursinformation

Ett bekräftelsebrev om kursplats och ev. ändringar skickas efter sista anmälningsdag till den som anmält sig.

Meddela Öppna högskolans kansli om eventuella namn- och/eller adressändringar så du kan vara säker på att få dina meddelanden.

Inställd kurs

En kurs som inte får tillräckligt med anmälningar ställs in. Alla anmälda får meddelande om detta omedelbart när anmälningstiden gått ut.


Bokmärk och dela