-
+

Blanketter & mallar

Ledningsprocesser

Examensinriktad verksamhet

Öppna högskolan

FoU

Stödprocesser 

Personal 

Studerande

 

Ledningsprocesser
Blanketter
Mallar/Instruktioner
Uppföljning, utvärdering, utveckling Blåknapp A.3-g Medarbetarsamtal Frågelista
Blåknapp A.3-h Medarbetarsamtal Självskattning
Blåknapp A.3-i Medarbetarsamtal Redovisning
Blåknapp A.3-j Interna reklamationer
Blåknapp A.3-k Ärendeberedning LG Mall
Blåknapp A.3-l Agenda ledningsgruppsmöten
Blåknapp A.3-e Agenda ledningens genomgång
Blåknapp A.3-d Agenda processgruppens genomgång
Blåknapp A.3-m Programrådsmöte Agenda
Blåknapp A.3.n Programrådsmöte Åtgärdsplan
Blåknapp A.1-a Strategimall
 
Intern revision   Blåknapp A.3-a Intern revision-beställning/plan/rapport
Blåknapp A.3-b Checklista för intern revision
Blåknapp A.3-c Avvikelserapport från intern revision
         
Examensinriktad verksamhet
Blanketter
Mallar/Instruktioner
Framtagning av utbildningsplan, kursbeskrivningar  

Blåknapp B.1.1-a Utbildningsplan med riktlinjer

Blåknapp Kursbeskrivning i Wilma, handledning

Blåknapp För externa lärare, Mall för kursbeskrivning

Blåknapp B.1.1-d Uträkning av studiepoäng

 
Studiestart Blåknapp B.1.2-b Ansökan om studieuppehåll
Blåknapp B.1.2-a Läsårsanmälan
Blåknapp B.1.2-c Studieavbrott

BlåknappB.1.2-d Extern studerande anhållan

 
 
Validering
Blåknapp B.1.3.1-a Valideringsansökan/Beslut  

Programkurs Blåknapp B.1.3.2-b Närvarolista
Blåknapp B.1.3.2-a Kursdagbok
Blåknapp B.1.3.2-c Kursresultat

Blåknapp C.9-c Arvodesblankett

Blåknapp B.1.3.2-d Kursutvärdering

Blåknapp B.1.3.2-e Kursutvärdering digitalt formulär

 
Praktik
Blåknapp B.1.3.3-h Checklista inför praktikperioden VA
Blåknapp B.1.3.3-c Handledarrapport MT SK
Blåknapp B.1.3.3-e VFU-schema VA
Blåknapp B.1.3.3-g Praktik utanför Åland- ansökan
Blåknapp B.1.3.3-b Studerandes utvärdering av fartygsförlagd praktik MT SK
Blåknapp B.1.3.3-a Studerandes utvärdering av praktikperioden ET
Blåknapp Förbindelse att iaktta tystnadsplikt
Blåknapp B.1.3.3-f Bedömningsformulär VA
Blåknapp B.1.3.3-d Studerandes målbeskrivning VA
Blåknapp
B.1.3.3-k Samarbetsavtal HM - företag
Blåknapp B.1.3.3-l Praktikrapport HM
Blåknapp B.1.3.3-m Uppföljning-självskattning efter praktik HM
Blåknapp B.1.3.3-n Praktikarbete-underlag för bedömn sve HM
Blåknapp B.1.3.3-o Praktikarbete-underlag för bedömning fi HM
Blåknapp B.1.3.3-p Praktikarbete-underlag för bedömn eng HM
Blåknapp Reseräkning för studerande

Examensarbete
Blåknapp B.1.3.4-a Avtal om examensarbete Blåknapp B.1.3.4-b Mall för examensarbete (allmän)
 
Examensbetyg
Blåknapp B.1.4-a Anhållan om examensbetyg  
     ^ Till sidans början
Öppna högskolan
Blanketter
Mallar/Instruktioner
    Blåknapp B.2.3-i Öh Arvodesblankett
Blåknapp B.2.1-d Öh Beslut självfinans. kurs
Blåknapp B.2.3-g Öh Course evaluation
Blåknapp B.2.3-a Öh Delt.blankett (ej ÅA-kurser)
Blåknapp B.2.3-b Öh Delt.blankett ÅA-kurs
Blåknapp B.2.1-b Öh Kursbeskrivningsmall
Blåknapp B.2.3-e Öh Kursutvärdering
Blåknapp B.2.1-a Öh Läraruppgiftsblankett
Blåknapp B.2.3-c Öh Närvarolista engångstillfälle
Blåknapp B.2.3-d Öh Närvarolista flera gånger
Blåknapp B.2.3-j Öh Reseräkningsblankett Obs! Endast för Öh. Studerandes reseräkningsblankett, se Studerandservice längre ned!

Blåknapp B.2.4-b Öh Studieprestationsblankett
Blåknapp B.2.4-a Öh Tentamendagboksblankett
Blåknapp B.2.1-e Öh Föreläsarinfo unikurser
Blåknapp B.2.5-a Öh Intyg över HÅ-yrkeshögskolekurs
Blåknapp B.2.5-b Öh Intyg Fortbildningskurs med sp
Blåknapp B.2.1-c Öh Uträkning av studiepoäng
Blåknapp B.2.3-h Öh_Course evaluation, compilation, sammanställning
Blåknapp B.2.3-f Öh Sammanställning av kursutvärdering
         ^ Till sidans början
Forskning & Utveckling
Blanketter
Mallar/Instruktioner
Forskarstudier, meriterings- och kompetensforskning Blåknapp B.3.1-a Ansökan om forskningsresurs
 

Utvecklingsprojekt - externfinansierade
Blåknapp B.3.2-a Projektinitiativ
Blåknapp B.3.2-b Utredning över HÅ-projekt
 
     
Stödprocesser
Blanketter
Mallar/Instruktioner

Ekonomi
  Blåknapp C.3-a Bokföringsorder MALL

Internationalisering
 Se sidan Studera utomlands
 
IT-stöd
Blåknapp C.7-a Ansökan om användarkonton och e-postkonto
 
Kommunikation   Blåknapp C.5-a Presentationsmall_HÅ

Marknadsföring
Blåknapp C.5-g Utvärdering av marknadsföringsevenemang

Personal
Blåknapp C.8-b Arvodesblankett
Blåknapp C.8-k Krysslista
(fastighetsskötare/lokalvårdare)
Blåknapp A.3-g Medarbetarsamtal Frågelista
Blåknapp A.3-h Medarbetarsamtal Redovisning
Blåknapp C.8-c Rekrytering - checklista
Blåknapp C.8-d Referenstagning - checklista
Blåknapp C.8-e Avslutad anställning-checklista
Blåknapp C.8-f Reseförordnande
Blåknapp C.8-g Reseräkning - Mallar med konteringsställe ifyllt
Blåknapp C.8-h Fortbildning Redovisning
Blåknapp C.8-i Semester – anhållan
Blåknapp C.8-j Tidsredovisning
Blåknapp C.8-a Tjänstledighet-anhållan
 

Studerande
Blåknapp B.1.4-a Anhållan om examensbetyg
Blåknapp
C.8-c Arvodesblankett
Blåknapp C.9-c Arvodesblankett Förklaring
Blåknapp C.9-b Reseräkning Studerande
Blåknapp C.9-d Reseräkning Tutorer
Blåknapp B.1.3.1-a Validering Ansökan/Beslut
 

^ Till sidans början


Bokmärk och dela