-
+

Kvalitetsledningssystem

Styrande dokument [pdf]

Allmänt

Arkivplan
Pedagogisk grundsyn
Personalutvecklingsplan
Reglemente

 

Examensinriktade verksamheten

Ansökningsguiden 2017
Bedömningsanvisningar
Examensordning

 

FoU

Forskningspolitisk strategi 2015-2016

 

 

Krisberedskapsplan

 

Om Högskolan på Åland-vår verksamhet

[pdf](presentation av kvalitetsledningssystemet)

 

Redovisande dokument

Protokoll


Rektorsbeslut


Statistik och nyckeltal


Ekonomiskt resultat


Utvärderingar


Intern revision


Verksamhetsberättelser


Organisationsschema


Processgrupper


Masterlista

 

 

 

Reklamationer

 

   

A. Ledningsprocesser [pdf]

1. Strategisk planering
2. Ekonomistyrning
3. Uppföljning, utvärdering & utveckling
 
   

B. Huvudprocesser

1. Examensinriktad verksamhet (Fakulteterna)
2. Kursverksamhet (Öppna högskolan)
3. Forskning och utveckling (FoU)
   

 

 

 

C. Stödfunktioner [pdf]

1. Arbetarskydd 6. Internationalisering
2. Bibliotek 7. IT-stöd
3. Ekonomi 8. Personal
4. Faciliteter 9. Studerandeservice
5. Info&kommun. 10. Dokumenthantering

 

 

 

   
 

Blanketter och mallar

 

 

Okontrollerad version av kvalitetsledningssystemet. Endast riktgivande. 


Bokmärk och dela