Kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland

Styrande dokument [pdf]

Allmänt

Arkivplan
Pedagogisk grundsyn
Personalutvecklingsplan
Reglemente

Examensinriktade verksamheten

Ansökningsguiden
Bedömningsanvisningar
Examensordning


FoU

Forskningspolitisk strategi 2015-2016

 


Krisberedskap

Krisberedskapsplan
 

Om Högskolan på Åland-vår verksamhet

[pdf] (presentation av kvalitetsledningssystemet)

 

Redovisande dokument [pdf]

Protokoll


Rektorsbeslut


Statistik och nyckeltal


Ekonomiskt resultat


Utvärderingar


Intern revision


Verksamhetsberättelser


Organisationsschema


Processgrupper


Masterlista

 

Reklamationer

 
   

A. Ledningsprocesser [pdf]

1. Strategisk planering
2. Ekonomistyrning
3. Uppföljning, utvärdering & utveckling
 
   

B. Huvudprocesser

1. Examensinriktad verksamhet (Fakulteterna)
2. Kursverksamhet (Öppna högskolan)
3. Forskning och utveckling (FoU)
   

C. Stödfunktioner [pdf]

1. Arbetarskydd 6. Internationalisering
2. Bibliotek 7. IT-stöd
3. Ekonomi 8. Personal
4. Faciliteter 9. Studerandeservice
5. Info&kommun. 10. Dokumenthantering
 
   
 

Blanketter och mallar
Forms

 

Kvalitetsansvarig: Edvard Johansson


Bokmärk och dela