-
+

Bibliotek

Öppna högskolans kurslitteratur och bibliotekstjänster finns i Mariehamns stadsbibliotek.

Högskolans bibliotek erbjuder bland annat förmedling av fjärrlån, tillgång till ett flertal databaser samt hjälp med informationssökningar.

Kursböcker på biblioteket

Antalet kursböcker på biblioteket är begränsat.

Huvudregeln för kursböckerna är att varje titel finns i ett referensexemplar, därtill ett varierande antal utlåningsexemplar. Referensexemplaret är till för studier i biblioteket, men det kan även lånas hem som nattlån.

Lånetiden för kursböcker är 14 dagar, eller 7 dagar om boken är reserverad av annan låntagare och förseningsavgiften är 1 € per dygn och kursbok.

Böcker som är utlånade kan reserveras, antingen via bibliotek.ax eller via låneexpeditionen, tfn +358 (0)18 531 412 eller e-post lanedisk[at]mariehamn.ax.

Studieutrymmen

Biblioteket har grupprum och studierum för enskilda studier – kontakta stadsbiblioteket för mera information.

Databaser & e-resurser

Som studerande vi Öppna högskolan har du rätt att använda dig av bibliotekets olika e-resurser, även de som kräver inloggning. Inloggning får du genom att ansöka om ett användarkonto.

Bibliotekshjälp

Rådgivning om sökning av litteratur och annat studiematerial ger
högskolebibliotekarie Helena Lundberg.


Bokmärk och dela