-
+
 
Sök i bibliotekskatalogen
Relaterade länkarLånekort & låneregler

Låneregler för Mariehamns stadsbibliotek och högskolebiblioteket.

 

Lånekort

För att få låna krävs lånekort. Det första lånekortet är gratis mot uppvisande av legitimation och kan användas på alla åländska bibliotek. 

Ansök om lånekort

Lånekort är en personlig värdehandling. Du får lånekortet på Mariehamns stadsbibliotek mot uppvisande av legitimation och bekräftar det med en underskrift. Samma lånekort kan användas på alla åländska bibliotek.Du ansvarar för allt material som är lånat på ditt kort!

Spärra förlorat lånekort

Om lånekortet försvinner och det finns risk för missbruk av kortet, kontakta biblioteket omedelbart för att spärra kortet. Ett nytt lånekort kostar 2,00 €.

Anmäl nya kontaktuppgifter

Låntagaren ansvarar för att biblioteket har korrekta kontaktuppgifter. Anmäl alltid ändrad adress eller övriga kontaktuppgifter (e-post, telefon m.m.) till biblioteket.


PIN-kod

För att använda ditt lånekort behöver du en PIN-kod, som du får på Mariehamns stadsbibliotek. Kontakta personalen för att få en PIN-kod.

PIN-koden behövs t.ex. för att låna böcker och annat material i låneautomaten på biblioteket, för att använda webbtjänsterna via bibliotek.ax och för att använda de allmänna datorerna på biblioteket. 

Ny PIN-kod

Om du har glömt din PIN-kod, kontakta personalen på stadsbiblioteket.

toppen


Lånetid

Lånetiden är normalt 30 dagar.

Kortare lånetid har kursböcker, material med reservationskö, tidningar och filmer. Chromebooks lånas ut för max 10 timmar åt gången.

Kontrollera förfallodatum på lånekvittot eller logga in i bibliotek.ax - Mina sidor

Observera att biblioteket inte ansvarar för skador som kan uppstå på egen utrustning vid användning av lånade medier som musik-CD, CD-rom, DVD och spel.

  Lånetid 
Vid reservationskö
Normallån 30 dagar
14 dagar
     
Kursböcker
14 dagar
7 dagar
     

Tidningar från tidningssalen och DVD-filmer

7 dagar
7 dagar
     
Chromebook
 10 timmar
 


Övertidsvarning

Med övertidsvarning får du en påminnelse via e-post några dagar innan lånetiden går ut om att du behöver lämna tillbaka böckerna eller låna om dem.

Aktivera övertidsvaring

Du kan själv aktivera övertidsvarning via bibliotek.ax - Mina sidor
Övertidsvarning kan också aktiveras av bibliotekspersonalen då du besöker biblioteket.

Eget ansvar

Observera att du är alltid ansvarig att lämna/omlåna material i tid och detta gäller även om du av någon anledning inte fått någon övertidsvarning. 

toppen


Omlån

Omlån gör du via bibliotek.ax -Mina sidor, genom att logga in på ditt konto med lånekortsnumret och PIN-koden.

Fjärrlånat material

Fjärrlånat material kan du inte själv förnya. Vid omlån av fjärrlån kontakta bibliotekets expedition, tfn +358 (0)18 531 412 eller lanedisk[at]mariehamn.ax

Begränsningar

Bok eller annan media kan omlånas maximalt 3 gånger och kurslitterartur max 6 gånger.

Böcker som är reserverade av annan låntagare kan inte lånas om.

toppen


Reservation

För reservation debiteras en meddelandeavgift på 1,00 €.

Du kan själv reservera via bibliotek.ax med hjälp av PIN-kod och lånekortsnummer eller fråga personalen.

Du kan även ta bort reservationer som du inte längre önskar. Avgiften tas ut först när meddelande om att materialet finns att hämta skickats.

Reservationen gäller tillsvidare, om inte ett datum för sista giltighetsdag uppges.

En reserverad bok finns för avhämtning i 5 dagar.

toppenFör närmare information kontakta biblioteket per e-post eller ring
+358 (0)18 531412


Bokmärk och dela