-
+

Fjärrlån

Böcker och artiklar (tidningar) som inte finns i bibliotek.ax eller i fulltext via bibliotekets e-resurser, kan beställas som fjärrlån från bibliotek utanför Åland.

Beställning

Fjärrlån beställs via webbformulären:

Fjärrlåna bok
Fjärrlåna artikel

Lånetid & villkor

Fjärrlånen förmedlas på det lånegivande bibliotekets villkor, bl.a. vad gäller lånetid, avgifter för kopior samt huruvida materialet erhålls som hemlån eller läsesalslån.

Lånetiden för fjärrlån bör ovillkorligen respekteras! Meddela i god tid om du vill förlänga lånetiden. Fjärrlån kan inte lånas om via bibliotekskatalogen. För att förlänga lånetiden på ett fjärrlån kontakta biblioteket.

Avgifter

Fjärrlåneavgifter för programstuderande, lärare och övrig personal vid Högskolan på Åland 

Fjärrlån av bok

gratis

Fjärrlån av kopior

gratis

Böcker beställda utanför Norden

26,00 €/bok

Förseningsavgift

1 €/bok & dag

   

Fjärrlåneavgifter för Öppna högskolans studerande 

Fjärrlån av bok

5 €/bok

Fjärrlån av kopior

enligt det långivande bibliotekets pris

Böcker beställda utanför Norden

26,00 €/bok

Förseningsavgift

1 €/bok & dag

 


Bokmärk och dela