-
+
Högskolebiblioteket

Högskolebiblioteket är till för dig som studerar eller arbetar vid Högskolan på Åland. På biblioteket kan du exempelvis få hjälp med att hitta information, låna kurslitteratur och få tillgång till bibliotekets e-resurser.

Högskolans bibliotek är en del av Mariehamns stadsbibliotek, som du besöker på Strandgatan 29.

Mariehamns stadsbibliotek

Blå knapp Mariehamns stadsbibliotek


Biblioteket informerar
E-boksenkät

FinELib-konsortiets enkät om lärare och högskolestuderandens erfarenheter av elektroniskt kursmaterial är fortfarande öppen.

Enkäten tar bara ett par minuter att besvara och är viktig för det fortsatta arbete med e-böcker. Alla svar uppskattas, även de där respondenten inte har erfarenhet av e-böcker!

Läs mer


Fler nyheter


» Till arkivet


Bokmärk och dela