-
+

Nordplus webinarium

2017-11-03

Nordplus-programmets nya programperiod 2018-2022 är lanserad
Nordplus utlysningen 2018 har publicerats och ansökningssystemet öppnats.

Mer information finns på Nordplus-programmets hemsida www.nordplusonline.org på danska och engelska.

Särskild tyngd under denna programperiod lägger man på integration i utbildningen. Den nuvarande situationen med flyktningar och invandrare ställer nye krav på de nordiska länderna. Utbildningssystemet inom alla sektorer möts av nya utmaningar hur dessa ändringar i sammansättningen av studerande och elever hanteras på ett fullvärdigt sätt.

Vi kommer att arrangera ett webinarium för ansökare mån 4.12.2017 kl. 10-12. Webinariets program och anvisningar för deltagandet finns i bilagan. Presentationerna hålls på finska.

Anmäl dig till webinariet senast 1.12 https://www.webropolsurveys.com/S/6D94AB2E8DB4C5E0.par
OBS! Den nya programperioden medför en ny ansökningstid: ANSÖKNINGSTIDEN UTGÅR 1.2.2018 och besluten görs i slutet av april 2018.Arkiv

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela